Skip to main content
logo

Omgeving De Kempen

Omgeving De Kempen

De mooie en gevarieerde natuur van omgeving De Kempen vormt een ideaal decor voor een sportieve fietstocht of een lekkere wandeling. In de regio is een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden aangelegd.

ZwartvenHet Zwartven, een beschermd natuurgebied, herbergt veel zeldzame planten, zoals zonnedauw en veelstengelige waterbies. Ook de boomvalk, de groene specht en de roodborsttapuit komen er nog volop voor.

In de meeste van deze gebieden kunt u, op de aangegeven paden, wandelen. Ook zijn informatiepanelen geplaatst waarop informatie over het betreffende gebied wordt gegeven.
Belevense HeideHet Beleven is een natuurgebied waar vooral veel weidevogels broeden. Buiten dat is het ook een paradijs voor andere vogelsoorten en zoogdieren. Het gebied, dat wordt beheerd door Brabants Landschap, is volop in ontwikkeling. Het is de bedoeling om het gebied zo veel mogelijk in de oude staat te herstellen. Ook het oude ven zal weer in zijn oude glorie worden hersteld.

Natuurgebied De Reuselse Moeren is een thuishaven voor enkele zeldzame planten- en dierensoorten. In dit gebied staan twee vogelobservatiehutten die prachtig uitzicht bieden op dit unieke hoogveengebied. Dit veen-, heide- en bosgebied grenst aan België. In het moerassige deel zorgt de hoge waterstand voor nieuwe hoogveenvorming, een redelijk uniek verschijnsel.

Reusel MoerenHet landgoed kent een rijke natuur met veel plant- en diersoorten, waaronder zeer zeldzame. De natuurterreinen van het landgoed bestaan grotendeels uit heidegebieden met vliegdennen en berken. In het terrein liggen twee grote vennen Flaes en Goor. Op de Flaes is het tijdens vorstperioden toegestaan om te schaatsen. In boswachterij de Hertgang ligt bovendien een fraai beekdal met de sterk meanderende beek de Reusel.


Op het grondgebied van De Utrecht bevindt zich ook de rustieke herberg In den Bockenreijder. Dit pittoreske café maakt deel uit van de restanten van een oude nederzetting Dun genaamd.